Mikä on vuokravakuus ja takuuvuokra?

Vuokravakuus, tai toiselta nimeltään takuuvuokra, mainitaan yleensä jokaisen vuokra-asunnon ilmoituksessa. Yleensä kyseessä on 1 – 3 kuukauden vuokraa vastaava summa, mutta myös muusta summasta voidaan sopia. Se toimii vakuutena vuokranantajalle siitä, että vuokralainen pitää huolta asunnon kunnosta ja maksaa vuokransa sovitusti. Kyseessä on siis eräänlainen pantti, jonka vuokralainen maksaa ennen kuin saa asunnon käyttöoikeuden itselleen. Kun hän muuttaa pois ja asunto on hänen jäljiltään jäänyt hyvään kuntoon, on vuokranantaja velvollinen maksamaan summan takaisin. Jos taas huomautettavaa löytyy, esimerkiksi asuntoon on tullut vaurioita, voi vuokranantaja pitää summan tai osan siitä itsellään. Tämän pitää kuitenkin olla perusteltua, eikä normaali asunnon kuluminen riitä syyksi.

Vuokravakuuden määrä ja sen maksaminen

Vuokravakuuden määrä voi olla esimerkiksi 1 – 3 kuukauden vuokra. Useimmiten se on 1 kuukauden vuokran suuruinen, mutta harvoissa tapauksissa voidaan sopia myös muusta summasta riippumatta vuokran suuruudesta. Vuokravakuus pitää yleensä olla maksettuna, ennen kuin avaimet luovutetaan. Siinä vaiheessa vuokrasopimus on jo hyvä olla allekirjoitettuna, jotta tiedetään mitä maksetaan, milloin maksetaan ja minne. Takuu voidaan maksaa vuokranantajan tilille, mutta parempi vaihtoehto olisi tehdä sitä varten pankkiin erillinen vakuustili. Vuokrasopimuksen päättymisen ja lopputarkastuksen jälkeen vuokralainen voi tällöin nostaa rahat tililtä itse, kunhan vuokranantaja on myöntänyt nostoon kirjallisen luvan. Se on reilu toimintatapa molempia osapuolia kohtaan. Raha on nimenomaan takuu vuokralaisen vastuulliselle toiminnalle, eikä se ole automaattisesti kummankaan osapuolen käytettävissä.

Miten vuokravakuussumman saa kokoon?

Vuokravakuussumma on iso satsaus monelle, varsinkin jos puhutaan 3 kuukauden vuokrasta. Voi tuntua hankalalta saada sellaista summaa kokoon tuosta vain. Mikäli mahdollista, kannattaa tähän yrittää varautua etukäteen. Jos esimerkiksi tuleva opiskelija on muuttamassa ensimmäistä kertaa pois kotoa, voi yrittää säästää vaikkapa kesätyörahoista. Jos säästäminen ei onnistu, voi vuokranantajan kanssa yrittää neuvotella. Se ei aina välttämättä onnistu, mutta on helpompaa, jos on esittää muita todisteita omasta luotettavuudestaan. Jos tämäkään ei auta ja takuu on pakko saada kokoon, voi hakea lainaa netistä. Näin muuttamaan pääsee heti. Takuusumman voi maksaa kerralla kokonaisuudessaan tai lainaa voi lyhentää pienemmissä erissä pikkuhiljaa. Muista kuitenkin laskea kuukauden kokonaismenot omaan maksukykyysi verraten.

Vuokravakuus perustoimeentulossa

Ensisijaisesti vuokravakuus tulee maksaa aina itse, mutta jos tähän ei pysty, voi yhteiskunta tulla tietyissä tapauksissa vastaan perustoimeentulon muodossa. Tällöin Kela antaa vuokravakuuden maksusitoumuksena vuokranantajalle. Jos esimerkiksi on olemassa uhka joutua asunnottomaksi, saa työ- tai opiskelupaikan toiselta paikkakunnalta, on terveydellisiä syitä tai kyseessä on avo- tai avioero, voi hakea apua vuokravakuuden maksamiseen. Syyn on kuitenkin oltava pakottava. Jos esimerkiksi haluaa muuttaa isompaan tai kalliimpaan asuntoon, tai mukavuussyistä muuten vain ilman perusteltua syytä, ei ole oikeutettu hakemaan Kelalta takuuvuokraa. Tällainen takuuvuokra on aina asuntokohtainen ja voimassa yhtä kauan kuin vuokrasopimuskin. Jos kyseessä on määräaikainen vuokrasopimus, on myös takuuvuokraa haettava uudelleen vuokrasopimuksen päätyttyä.

Milloin vuokravakuus maksetaan takaisin?

Vuokravakuus maksetaan takaisin, kun vuokrasopimus päättyy ja asuntoon on tehty lopputarkastus. Kun takaisinmaksusta on sovittu jo vuokrasopimuksessa, ei ongelmia tämän suhteen pitäisi tulla. Suotavaa olisi, että takuu maksettaisiin takaisin mahdollisimman pian. Laissa ei tarkkaa aikarajaa ole määritelty, mutta kohtuulliseksi ajaksi katsotaan esimerkiksi viikko tai kaksi. Jos asunnolle ei ole tehty vahinkoa ja vuokrat on maksettu ajallaan, ei vuokranantajalla ole syytä olla maksamatta takuuta takaisin. Vuokralainen voi itsekin yrittää varmistaa, ettei epäilyksiä tule. Hyvä tapa on jo ennen asuntoon muuttamista kuvata dokumenteiksi asunnossa mahdollisesti olevat naarmut, viat ja kolhut. Näin vuokralainen voi varmistaa sen, ettei joudu maksamaan kenenkään muun aiheuttamista vahingoista.

Milloin vuokravakuutta ei makseta takaisin?

Mikäli asuntoon on tehty vahinkoa tai vuokralaisella on vuokria maksamatta, voi vuokranantaja pitää takuuvuokran tai osan siitä itsellään. Hänen tulee kuitenkin aina ilmoittaa asiasta vuokralaiselle mahdollisimman pian ja neuvoteltava asiasta hänen kanssaan. Vuokranantaja ei voi yksinkertaisesti ilmoittaa pitävänsä takuuta itsellään. Vuokralaisen on pidettävä huolta asunnosta, mutta asunnon normaali kuluminen ei riitä perusteeksi takuun palauttamatta jättämiselle. On hyvä muistaa, että laiminlyönneistä aiheutuneet vahingot ja normaali asuminen ovat kaksi eri asiaa. Etenkin jos vuokralainen on asunut asunnossa kauan, on normaalia olettaa, että asunto on sinä aikana kulunut. Riitatilanteissa kuluttajariitalautakunta tai käräjäoikeus voi ratkaista kiistan. Vuokralainen saa tarvittaessa apua esimerkiksi Vuokralaiset VKL Ry:n lakimiehiltä.

Normaali kuluminen ja epänormaali vahingonteko

Asunnon luonnollisessa kulumisessa otetaan huomioon asumisen keston lisäksi perhekoko. On oletettavaa, että isommalla perheellä kulumisen jälkiä tulee enemmän ja nopeammin kuin yksin asuvalla. Tämä on normaalia eikä riitä perusteeksi jättää takuusummaa palauttamatta. Esimerkiksi tapetin kuluminen sohvan selkänojan takana on yleensä normaalia kulumista, etenkin jos vuokra-aika on ollut pitkä. Jos sen sijaan voidaan todistaa, että kyseessä on tahallinen teko, ei sitä voida katsoa normaaliksi kulumiseksi. Mitkä tahansa suorat vahingot kiinteistölle tai kalustoille ovat sellaisia asioita, joista vuokranantaja on oikeutettu pitämään takuusumman tai osan siitä itsellään. Myös lemmikin aiheuttamat vahingot, esimerkiksi koiranpennun puremajäljet, kuuluvat tähän kategoriaan silloinkin, kun lemmikin pito asunnossa on ollut sallittua.

Asunnosta luovuttaessa on vuokralaisen tehtävä asuntoon loppusiivous. Jos tämä jää tekemättä, voi vuokranantaja tällöin pitää osan takuusummasta itsellään käyttääkseen sen siivouskuluihin. Myös maksamattomat vuokrat ynnä muut laskut vuokrasuhteen loppuessa oikeuttavat vuokranantajan olemaan palauttamatta takuuta. Hyviin tapoihin ei kuitenkaan kuulu se, että vuokralainen jättää automaattisesti viimeisen vuokran maksamatta, sillä takuuvuokra on pääasiassa takuu mahdollisia asuntoon kohdistuvia vahinkoja vastaan. Nämä voidaan todeta vasta, kun asuntoon on tehty lopputarkastus. Vuokra on maksettava joka tapauksessa. Vuokravakuus on vuokranantajan ja vuokralaisen välinen sopimus, jossa on otettava molemmat osapuolet huomioon. Se on takuu vuokranantajalle siitä, että hänen omistamastaan asunnosta pidetään huolta. Jollei palauttamatta jättämiselle ole pätevää syytä, tulee takuuvuokra palauttaa vuokralaiselle vuokrasopimuksen päättymisen jälkeen.

Vastaa