Sähkön kilpailutus

Sähkön kilpailutus on ollut paljon otsikoissa ja ei syyttä. Suomen sääolosuhteissa varsinkin omakotitaloasukkaat pohtivat usein kuumeisesti, miten muun muassa lämmitykseen menevää energian hintaa voisi saada madallettua siedettävämmälle tasolle, johon kilpailutus on mainio ratkaisu. Toki sähkönkuluttaja voi myös vaikuttaa maksamaansa sähkön kokonaishintaan myös valitsemalla energiatehokkaampia tuotteita käyttöönsä, mutta loppupeleissä sähköyhtiöiden sähkön hintojen kilpailutus on suorin ja varmin tapa alentaa kulutetun sähkön hintaa taloudessa. Kilpailutus on tehty nykyaikana erittäinkin helpoksi. Hintoja ja eri sähköyhtiöiden tarjouksia on helppo selata kotisohvalta omalla tietokoneella tai älypuhelimella. Kilpailutukseen löytyy myös erilaisia sivustoja, jotka ovat yhdistäneet paljon tietoa samaan paikkaan, joka helpottaa kuluttajan kilpailutukseen käytettävää aikaa huimasti. Siltikään läheskään kaikki sähkönkuluttajat eivät kilpailuta omia sähkösopimuksiaan, eivätkä välttämättä edes tiedä maksamaansa sähkön hintaa. Kurkkaus oman sähköyhtiön kotisivuille tai sähkölaskuun voi yllättää monesti, jos ajatus hintojen vertailusta ei ole koskaan aikaisemmin käynyt mielessä. Sähkön hintojen vertailu ja niiden kilpailutus on lopulta ainoa vaihtoehto varmistaa sähkön edullisuus.

Miksi sähkön kilpailutus kannattaa?

Mahdollisuus siihen, että voi itse vaikuttaa kuluttamansa sähkön hintaan on hieno tapa ottaa energiankuluttajat mukaan vihreämpien energiamuotojen kehittämiseen ja niiden hintatason saamiseen suotuisammalle tasolle kaikkien kannalta. Uusien ekologisempien energiamuotojen kehittämiseen on investoitu hurjia summia ja on hienoa, että kuluttajille tarjotaan mahdollisuus kilpailutuksen kautta vaihtaa oma energiansa vihreämpään vaihtoehtoon ja päästä ottamaan osaa muutokseen. Kilpailutuksen voisi siis nähdä eräänlaisena kuluttajille suotuna vastuuna, jonka palkintona on edullisemmat hinnat sekä vihreämpi sähkö. Toki varmasti monia ajaa kilpailutukseen juurikin edullisempi hinta, mutta ympäristöystävällisemmät tuotteet ja palvelut ovat kuitenkin koko ajan herättämässä enemmän ja enemmän kuluttajien mielenkiintoa. Harmillista on, että monet eivät ole kiinnostuneita kilpailutuksesta ehkäpä juuri sen vuoksi, että sen merkitys kokonaisuuden kannalta on jäänyt heille melko epäselväksi.

Kilpailutus jakaa siis hyvin paljon ihmisten mielipiteitä ja siihen liittyviä rahallisia etuja on ehkä liikaakin painotettu ja sen tuomat edut ekologisempien energiamuotojen käyttöönotolle pidetty taustalla. Toki on ymmärrettävää, että ihmisten on helpompi lähestyä heille tarjottua kilpailutuksen mahdollisuutta katsoen hyötyjä oman itsensä ja oman talouden kannalta. Hintojen vertailu ja sähkön kilpailutus tuovat oikein tehtynä aina etuja rahallisesti, mutta monelta tarpeelliset hakusanat ”sähkö kilpailutus” ovat jääneet käyttämättä kokonaan. Voi olla, että syynä on liika keskittyminen muihin laskulla näkyviin maksuihin, siirto- ja palvelumaksuihin, jotka ehkä hieman lannistavat halua kilpailuttaa edullisempaa sähköenergian hintaa, joka kuitenkin toisi vuositasolla taloudellisia etuja. Ehkä kilpailutuksen rahallisia hyötyjä ei matalammasta loppusummasta riippumatta osata ajatella merkittävänä säästönä, mutta pienetkin säästöt muodostavat vuositasolla ihan mojovia summia, joita voisi käyttää johonkin mukavampaankin. Säästöjen kohdalla on toki suuria eroja siinä, onko kyseessä pienikulutuksellinen talous vai suuremman energiantarpeen vaativa talous. Edut ovat kilpailutuksessakin hyvin tapauskohtaisia juuri tästä syystä.

Paras sähkön kilpailutus

Internetistä saatavien palveluiden määrä on nousujohteessa, jonka vuoksi myös sähkön kilpailutuksen voi tehdä näppärästi internetin palvelusivustojen kautta. Toki vanhanaikaisempi vaihtoehto on soittaa omaan sähköyhtiöön ja varmistella ja neuvotella käyttämänsä sähköenergian hinnasta, mutta nykyaikana moni turvautuu internetin tarjoamiin palveluihin ja sivustoihin. Netistä on helposti nähtävillä eri sähköntuottajien tarjoamat sähköenergian hinnat ja kampanjoita ja sopimuksien ehtoja voi katsella rauhassa ilman vastapuolen mahdollisuutta päästä vaikuttamaan ostopäätökseen puheillaan. Ehkä myös vertailulukujen näkeminen on avartava kokemus, jos omaa sähköenergiaa ei ole aikaisemmin koskaan kilpailuttanut. Pelkkä omaan sähköyhtiöön soitto ei kuitenkaan paljasta sitä, mitä hintoja olisi muilla tarjolla ja missä suhteessa ne ovat todellisuudessa maksamaasi sähköenergiaan. On myös hyvä pitää mielessä, että jos kuluttajana ottaa vastuun itselleen siitä, että selvittää hintatason ja muut sopimusehdot, välttyy olemasta pimennossa energian hintojen kehityksestä sekä omasta osallisuudesta ekologisempien sähköntuottamisen tapojen syntymisessä. Parhaita sähkönkilpailutukseen käytettäviä paikkoja voit selailla rennosti kotisohvalta mm. seuraavan listauksen mukaisista luotettavista osoitteista:

Varmasti parhain sähkön kilpailutukseen luotu sivusto on sellainen, jota on helppo käyttää ja mistä voit vaivattomasti muun muassa omilla tiedoillasi selata sinulle tarjottuja sähköenergiasopimuksia. Sivustojen laaja tarjonta nykypäivänä voi osittain myös säikäyttää ne kuluttajat, jotka ovat ensikertaa miettimässä sähköenergiansa kilpailuttamista ja eivät ehkä ole ihan varmoja, voivatko luottaa uusiin energian toimittajiin, jos ovat olleet pitkään samassa asiakassuhteessa. Tämän vuoksi on hyödyllistä myös löytää sivustoilta tietoa sähköenergian toimittajista ja mahdollisuus päästä heidän kotisivuilleen tutkimaan lisää. Uusi asiakassuhde on kuitenkin aina myös luottamuskysymys, johon ei välttämättä voi vaikuttaa pelkästään tarjoamalla edullisempaa hintaa kuin nykyinen. Tästä syystä kuluttajan on hyvä vertailla eri kilpailutussivustoja ja tutustua energiantarjoajiin yrityksinä, mutta kannattaa myös pitää mielessä, että mitä nopeammin päätöksen tekee, sitä nopeammin pääsee käsiksi myös etuihin, joita edullisempi hinta tuo tullessaan. Sähköenergiasta tehty sopimus ei kuitenkaan sido ikuisesti kuluttajaa, joten sen uudelleen kilpailuttaminen on mahdollista, ellei jopa järkevää myös myöhemmissä vaiheissa.

Sähkösopimuksen kilpailutus kokemuksia

Sähkön kilpailuttamisesta löytyy paljon kokemuksia erilaisilta kuluttajilta. Nämä voitaisiin jakaa muutamaan erilaiseen näkökulmaan, jotka kaikki ovat liitettävissä kuluttajalle tarjottuun vaikuttamismahdollisuuteen sekä vastuuseen. Ehkä negatiivisimmat kokemukset ovat kilpailuttajilla, jotka eivät ole uskaltaneet vaihtaa pitkäaikaista sähköenergiasopimustaan uuteen, vaikka ovat hieman vertailleet eri sähkötarjouksia. Heidän kokemuksensa voi liittyä vertailun hankaluuteen ja omien etujen ymmärtämiseen tai jopa oman talouden hallinnan vaikeuksiin. Vaikka palvelutarjonta internetissä olisikin laaja, nämä kilpailuttajat eivät ole aktivoituneet. Kilpailuttajista löytyy kuitenkin ihmisiä, jotka ovat kerran tai useammin jo kilpailuttaneet sähköenergiansa, mutta ovat voineet myöhemmin pettyä nouseviin sähkönhintoihin, koska eivät ole ottaneet selvää joko sopimusehdoista tai olleet aktiivisia seuraamaan sähkön hintakehitystä. On selvää, että uusien vihreämpien sähköenergiamuotojen kehittyessä sähkön hinnat saattavat heitellä vielä tovin, joten kehityksen mukana pysyminen on tärkeää myös kuluttajan osalta. Parhaimmat kokemukset ovat kuitenkin ihmisiltä, jotka ovat ymmärtäneet kilpailutuksen idean ja ovat säännöllisesti aktivoituneet vertailemaan ja kilpailuttamaan oman sähköenergian hintansa. Ainoastaan säännöllisyydellä pystyy takaamaan parhaimmat edut sekä kokemukset.

Onko sähkön kilpailutus ilmaista?

Sähkön kilpailutus on aina kuluttajalle täysin ilmaista ja jo senkin vuoksi järkevää. Kaikki sähkön hinnan vertailuun tehdyt sivustot tarjoavat vain paikan, joka helpottaa sähköyhtiöiden mahdollisuutta löytää uusia asiakkaita, mutta on kilpailuttajalle itselleen aina ilmaista. Jos ja kun vertailun kautta kuluttaja löytää uuden sähköenergian tarjoajan, on tämä sähkönmyyjän vaihto myös kulutonta. Sääntönä on, ettei verkonhaltija saa periä mitään erillisiä maksuja sähköntoimittajaan liittyvissä tapahtumissa, eikä myöskään sähköverkkoyhtiö voi periä eri hintaa siirtomaksusta, mikä se on ollut ennen sähkötoimittajan vaihtoa. Siirtomaksua ei siis voi kilpailuttaa, vaan kilpailuttaminen on mahdollista ainoastaan sähköenergian hintaan liittyen. Sähköenergian toimittajaa vaihtaessa tulee kuitenkin aina muistaa, että ajankohta jolloin sopimus vaihdetaan, saattaa vaikuttaa sähkön laskutukseen siinä määrin, että voit saada vielä laskun edelliseltä toimittajalta hänelle maksettavasta sähköenergiasta, jonka olet kuluttanut sopimuksen päätöspäivään mennessä. Jos taas sähköverkkoyhtiö ja sähköenergian tarjoaja ovat eri toimijoita, tulee kuluttajalle käytännössä kahdesta eri paikasta sähköön liittyvä lasku, sähkönsiirrosta sekä energiasta.

Miten usein sähkösopimus kannattaa kilpailuttaa?

Sähkösopimuksen kilpailuttamiselle ei ole laissa määriteltyä ylärajaa, joten sen voi tehdä niin usein kuin itse haluaa. Rajoitteena toki on, jos sähköenergian tarjoajan kanssa on sovittu sopimuksen määräaikaisuudesta, mutta tässäkin tapauksessa hinta on usein sidottu sopimukseen, joka vähentää tarvetta kilpailuttaa sopimus määräajan sisällä. Sähkösopimuksen kilpailutus useammin kuin kerran vuodessa voi kuitenkin poikia palvelumaksuja myyjän vaihtumisen vuoksi tehtävästä sähkömittarin lukemisesta, joka kannattaa varmistaa ennen sopimuksen tekoa, jos on nopea liikkeissään. Nyrkkisäännöksi kai voisi sanoa, että sähköenergian hintojen vertailu kannattaa tehdä ainakin kerran vuodessa, mutta kannattaa myös punnita nykyisen ja uusien sopimuksien hyödyt ennen sähköenergian tarjoajan vaihtamista. Minimaalisten hintaerojen vuoksi ei ehkä kannata sopimuksia vaihdella tiuhaan, mutta hintakehityksessä mukana pysyminen on kuitenkin tärkeää, jotta hintataso pysyisi stabiilimpana. Miksipä sähköyhtiö laskisi sähköenergian hintaansa asiakkailleen, jotka eivät ole kiinnostuneita kilpailuttamisesta tai ylipäätään hintakehityksestä. Kuluttajan säännöllinen vuosittainen tai parin vuoden välinen aktiivisuus sähköenergian kilpailuttamisessa tarjoaa edullisemmat hinnat sekä mahdollisuuden päästä vaikuttamaan omalla aktiivisuudella.

Näin sähkön kilpailutus toimii:

Sähkön kilpailuttaminen perinteisin menetelmin toimii soittamalla sähköyhtiöön ja neuvottelemalla sähköenergian hinnoista tai päivittämällä nykyinen sopimus, mutta tämä vaihtoehto ei anna selkeää kuvaa sähköenergian hintakehityksestä ja tarjolla olevista vaihtoehdoista, vaikka hinnan saisikin neuvoteltua edullisemmaksi. Nykyaikana kilpailutukseen löytyy onneksi paljon erilaisia ilmaisia palvelusivustoja internetistä, jotka ovat jokaisen tietokoneen tai älypuhelimen omistajan saavutettavissa. Sähkön kilpailutukseen ei tällaisen sivuston kautta mene parhaimmassa tapauksessa muutamaa minuuttia enempää tietojen syöttämisen jälkeen ja uuden sähköenergiasopimuksen tarjoajan kanssa voi solmia muutamalla klikkauksella kotisohvalta. Sivustoilla voi selata eri sähköenergian tarjoajien hintoja ja tarjouksia ja tutustua heidän sopimusehtoihinsa. Kilpailuttaja voi myös valikoida minkälaista sähköenergiaa haluaa ostaa, muun muassa tuuli- tai vesienergia, joka on tärkeä osa sähkönkuluttajan vastuuta siirtymisestä vihreämpiin energiamuotoihin. Nykyisin ekologisempaa sähköenergiaa on laajalti tarjolla, joten tällaisen energiantoimittajan löytäminen ei ole vaikeaa. Kuluttajan itsensä ei myöskään tarvitse huolehtia nykyisen sähköenergiasopimuksen katkaisemisesta nykyiselle sähkön tarjoajalleen, joilla usein on kahden viikon irtisanomisaika. Muistan kuitenkin seuraavat asiat:

  • Sähköenergian hinta on edullisempi kuin siirto
  • Siirtomaksuja ei voi kilpailuttaa
  • Suosi ekologista sähköenergiaa
  • Kilpailuta säännöllisesti varmistaaksesi taloudelliset edut

Vaikka sähköenergian kilpailutus saattaa tuntua sekavalta tarjolla olevien mahdollisuuksien ja suurelta osin kuluttajille itselleen tuntemattomien energiantarjoajien vuoksi, on onneksi itse sähköenergian tuottajan vaihtaminen tehty todella helpoksi. Mielipiteitä siitä, mille energiantarjoajalle oma energiasopimus kannattaa siirtää, varmasti löytyy niin monta kuin kilpailuttajiakin, mutta tärkeintä on, että sopimuksen ehdot, haluttu energiamuoto ja energian hinta ovat sähköenergian kuluttajalle sopivat. Vaikka sanotaankin, ettei toimivaa kannata vaihtaa, sähköenergian tarjoajan kohdalla tämä ei kuitenkaan aina pidä paikkaansa. Kilpailuttamatta jättäminen voi koitua vuositasolla kalliiksikin ja samalla kuluttaja jättää hänelle suodun mahdollisuuden päästä vaikuttamaan energiantuotannon kehitykseen käyttämättä. Toki kilpailutuksen ollessa nyt suosittua, se saattaa myös monille tuntua siltä, että siihen aktivoitumisen voisi jättää myös helposti sivuun. Vaatimusta siitä, että jokaisen tulisi kilpailuttaa sähköenergian hintansa ei ole olemassa, mutta ihan turhaan suosituksia siihen ei jaella. Takana on myös suuremmassa kuvassa koko energiantuotannon muutos, joka vaatii myös kuluttajien panosta maaliin pääsemiseksi. Kilpailuta sähkösi siis jo tänään!

Sähkön kilpailutus kotitalouksille

Monien jättäessä sähköenergian hintansa vertailematta ja kilpailuttamatta on kuitenkin selkeästi erotettavissa, että omakotitaloasujat ovat ehkä eniten kiinnostuneita sähköenergiansa hinnasta. Kerrostalo-osakkeissa asuvat taas ovat usein tottuneita siihen, että muuttaessa solmittu sähkösopimus tulee tietystä sähköverkosta ja sähköenergia tulee myös samasta paikasta. Suurin harhaluulo on, ettei kerrostaloasukkaiden kannata kilpailuttaa sähköään sen pienen kulutuksen vuoksi, mutta todellisuudessa kerrostaloasukkaat voivat olla heitä, jotka hyötyisivät sähköenergiansa kilpailuttamisesta kaikkein eniten, varsinkin jos metsästää perusmaksultaan edullisempaa sopimusta. Vuositasolla perusmaksujen euroeroilla voi olla loppusummaan monen kymmenen euron ero, mutta itse sähköenergian hinnan erolla ei ole välttämättä niin suurta vaikutusta pienen kulutuksen vuoksi. Voi olla jopa mahdollista, että paremmat edut saa, jos itse sähköenergian hinta onkin hieman hintavampi, mutta perusmaksu merkittävästi pienempi. Kerrostaloasukkaiden aktivoituminen kotitalouksista mukaan sähköenergian kilpailuttamiseen olisi varmasti merkittävä tekijä kuluttajien osasta vihreämpiin energiamuotoihin siirryttäessä, mutta vanhat olettamukset ovat edelleen lujassa. Mitä enemmän kotitalouksia mukaan hintavertailuun ja kilpailutukseen lähtee, sitä nopeammin sähkön hintakehitys pysyisi stabiilimpana.

Sähkön kilpailutus muuton yhteydessä

Heille, joille oma sähkösopimus ja siinä oleva sähköenergian hinta ei ole tullut mieleen aikaisemmin, saattaa tämä asia kuitenkin osua kohdalle viimeistään muuton yhteydessä. Sähkön voisi ajatella olevan aika itsestäänselvä asia kodeissa, mutta siltikin oma sähkösopimus voi unohtua täysin kantaessa ensimmäisiä muuttolaatikoita uuteen kotiin. Tällaisessa tilanteessa moni varmasti päätyy kytkemään sähköt lisämaksua vastaan pikaisesti, välittämättä siitä, minkälaisen sähkösopimuksen on sopinut sähköntarjoajan kanssa. Paniikin alla ei ehkä käy edes mielessä sähköenergian hinnan kilpailutus tai edes tietokoneen avaaminen kilpailutussivustoilla, vaan sähkön tarve ajaa näiden yli. Muuton yhteydessä myös juuri hätäpäisesti sovittu sähkösopimus saattaa unohtua muun häslingin alla, mutta onneksi sähköenergian hinnan voi kilpailuttaa ihan koska vain ja ihan mistä vain myöhemminkin. Toki harmillista on, jos juuri solmitussa sähkösopimuksessa sattui olemaan joku määräaikaisuus, johon kuluttaja päätyy suostumaan, välittämättä hinnasta. Muuton yhteydessä olisikin hyvä varautua hieman etukäteen uuden sähkösopimuksen ja sähköenergian hinnan seikkoihin ja varmistaa itselleen sujuvampi muuttokokemus uuteen kotiin.

Sähkön kilpailutus on riskitöntä ja turvallista

Sähkön kilpailutusta varten luodut palvelusivut saattavat luoda kuluttajalle olotilan, että tietojen syöttämisellä olisi jonkinlainen sitovuus palveluun, mutta näin ei kuitenkaan ole. Sähköenergian hintoja voi kilpailuttaa niin monen palvelun ja sivun kautta kuin vain haluaa, ilman pelkoa siitä, että sitoutuu mihinkään. Sähkön kilpailutus on myös täysin ilmaista, joten mitään taloudellistakaan riskiä ei näissä palveluissa tarvitse ottaa. Sähköenergian tuotantoa ja sen myyntiä säätelee sähkömarkkinalaki, joka määrittelee muun muassa sähkön hintakilpailun sääntöjä, palveluperiaatteita sekä toimitusvarmuutta, joka takaa sen, että kaikki sähköenergian tarjoajat toimivat samojen lakien alaisina. Turvallisuus sähkön kilpailutuksessa perustuukin paljolti tähän sähkömarkkinalakiin, mutta myös sivustojen luomaan selkeään ja avoimeen tapaan kertoa hinnoista ja sopimusehdoista, sekä tarjolla olevista sähköenergian muodoista. Toki sähköenergian tarjoajien välisissä kampanjoissa voidaan käyttää kyseisen toimijan luomia nimikkeitä erilaisille sähköenergiasopimuksille, joihin kannattaa tutustua selkeyden saamiseksi toimijoiden kotisivujen kautta tarkoin. Toiset sähköenergian tarjoajat voivat erottua edukseen selkeällä sopimussisällöllä. Turvallisuutta lisää myös kuluttaja-asiamiehen valvonta koskien sähkösopimuksien ehtojen lainmukaisuutta.

Kuinka suuri ero sähkön hinnoissa voi olla?

Sähköenergian hintaan sisältyy aina itse energian määrän mukainen maksu sekä perusmaksu. Perusmaksu on joko kuukausimaksuinen tai vuosikohtainen maksu, joka sisältää energiantarjoajan kiinteät kustannukset, jotka ovat täysin riippumattomia kuluttajan sähköenergian määrästä. Energiamaksu on taas sähköenergian kulutuksen määrään sidottu kustannus, johon kuluttaja voi vaikuttaa paljonkin energiankulutustottumuksillaan sekä energiatehokkaampien tuotteiden valinnalla. Tarjottavien sähköenergian tarjoajien hinnat voivat vaihdella jopa muutamia senttejä kilowattituntia kohden, mutta lopulliseen säästöön vaikuttaa osittain myös perusmaksujen suuruus, sekä sopimuksen muut ehdot. Kerrostaloasukkaalle säästö vuositasolla jopa ilmaisesta perusmaksusta voi olla paljon enemmän kuin alempaan sähköenergian hintaan perustuva sopimus. Omakotitaloasujalle taas voi olla enemmän hyötyä edullisesta sähköenergianhinnasta, mutta toki perusmaksunkin määrä on hyvä laskea mukaan vertailussa. Säästöt voivat olla omakotitaloasujalle jopa satoja euroja, riippuen kulutusmäärästä ja tottumuksista. Kerrostaloasukkaalle säästö voi olla vuositasolla muutamia kymppejä, mutta tämäkin on hyvä syy kilpailuttaa oma sähkösopimus, koska eroja löytyy aina. Vaikka muutama sentti kilowattituntia kohden saattaa kuulostaa pieneltä, kokonaissumma voi yllättää lopulta.

Mistä sähkön hinta muodostuu?

Varmaan hakukoneista etsityin sähköön liittyvä haku on sähkö hinta, joka kertoo ihmisten suuresta halusta saada omia sähkölaskujaan matalemmiksi nousevien energiahintojen vuoksi. Hakukoneista eteen tuodaan paljon erilaista tietoa ja sivustoja, joihin on kerätty tietoa sähköenergiasta ja sähkön hinnoista, mutta sähkön hintaan liittyvät käsitteet voivat usein jäädä ymmärtämättä. Jos termit eivät ole tuttuja, on mahdotonta vertailla eri sähköenergiantarjoajien hintoja ja sopimuksia, koska sähkön hinta koostuu monesta eri tekijästä. Osaan näistä tekijöistä voi itse vaikuttaa joko kilpailutuksella, omalla energiankulutuksella ja elämäntavoilla ja osa hinnasta taas on määritelty valmiiksi ilman kuluttajan kykyä vaikuttaa asiaan. Ensimmäistä kertaa omaa sähkölaskua katsoessa nämä termit voivat hämmentää ja on vaikea ymmärtää mistä oikeastaan on kyse sähkön hintarakenteessa ja miksi hinnoittelu on toteutettu juuri näin. Kuluttajan on hyvä tietää hieman sähkön taustoista ja sen tuotanto- ja toimitustavoista ymmärtääkseen miten koko sähköenergian tuotanto, jakelu ja myynti tapahtuu. Vain tätä kautta kuluttajan on mahdollisuus tehdä itseään hyödyttäviä päätöksiä sähköenergiasta.

Sähkö vertailu – vaikuttaako perusmaksut?

Perusmaksu jo nimensäkin mukaisesti kuulostaa siltä, että se on perusluokkaa oleva kustannus, joka tulee jokaiseen sähköenergiasopimukseen mukaan. Monelle yllätyksenä voikin tulla se, että perusmaksuissa on suuria sähköenergian tarjoajien välisiä eroja ja että juuri tämä osa sähkön hinnasta voi osalle olla se, mistä suurimmat taloudelliset säästöt tulevat. Joidenkin sähköenergian tarjoajien sopimuksissa perusmaksu on jopa pyöreä nolla, mutta sen hinta voi kivuta myös moniin euroihin kuukausitasolla muodostaen vuositasolla melko merkittävän summan jo yksinään. Perusmaksu on sähkön hinnasta se osa, jonka kuluttaja joutuu maksamaan sähköverkkoyhtiölle, vaikka ei käyttäisi sähköenergiaa lainkaan. Perusmaksu on sähköverkkoyhtiön saama raha sähköverkon ylläpitämisestä, huollosta ja kehittämisestä. Tämä takaa kuluttajalle itselleen myös paremmat palvelut. Perusmaksua peritään pääasiallisesti myös sähkönsiirrosta ja se määräytyy pääsulakekoon mukaan, jonka koko määräytyy sähköverkosta otetun sähköenergian määrän mukaisesti. Tätä sähkön hinnan mukaista perusmaksua ei voi kilpailuttaa, kun taas sähköenergian siirtoon liittyvän sähköenergian tarjoajien tarjoaman perusmaksun voi. Nämä kaksi saattavat helposti sekoittua termeissä.

Kilpailutuskyvyttömät siirtomaksut

Sähkön hintaan sisältyy aina oman sähköverkkoyhtiön määrittämä sähköenergian siirtohinta, jota ei ole mahdollista kilpailuttaa. Siirtomaksu koostuu aina sähkönkulutuksen määrän mukaisesta kilowattitunti maksusta sekä oman sähköverkkoyhtiön ottamasta perusmaksusta, joka voi olla kuukausi- tai vuosikohtainen. Laskutettavaa perusmaksua ei tässä kohtaa kannata sekoittaa sähköenergian tarjoajan laskuttamaan perusmaksuun, koska siirtomaksuihin liitettävää perusmaksu ei pysty kilpailuttamaan, kuten sähköenergian perusmaksun voi. Siirtomaksuihin sisältyy myös sähkövero, jonka maksettava summa määräytyy samalla tavalla kulutuksen mukaan kuin sähköenergian siirtokin. Siirtomaksun voidaan siis sanoa koostuvan kolmesta eri osasta: perusmaksusta, sähköenergian siirtomaksusta sekä sähköverosta. Vaikka siirtomaksua ei pysty kilpailuttamaan, siirtolaskun suuruuteen pystyy vaikuttamaan energiankulutuksen vähentämisellä, joka puolestaan alentaa maksettua summaa siirron ja sähköveron osalta. Kulutukseen perustuvaa siirto-osuutta tai sähköveron osuutta ei ole pakko maksaa, jos sähköenergiaa ei ole kulunut, kun taas perusmaksu kilahtaa aina maksettavaksi riippumatta käytetyn sähköenergian määrästä. Siirtomaksuun liitetyn perusmaksun voisikin nähdä eräänlaisena kuukausittaisena tai vuosittaisena palvelumaksuna sitä vastaan, että kuluttaja saa olla kytkettynä sähköverkkoon.

Käytetyn sähköenergian osuus sähkön hinnassa

Vaikka yleisesti katsoen sähköenergian vuosittainen kustannus jää usein siirtomaksuja pienemmäksi, on sähköenergian tarjoajan kilpailutuskykyinen hinta silti taloudellisesti järkevää vertailla. Sähköenergian myyntihinta perustuu sen tukkuhintaan ja siihen sähköntarjoajakohtaisesti lisätystä myyntikustannuksesta. Sähkön tukkumarkkinahintaan taas vaikuttaa pohjoismaiden sähköpörssissä, NordPoolissa, sen kysyntä ja tarjonta.Sähkön hintaan vaikuttaa myös vaihtuvat sääolosuhteet, vesitilanne, polttoaineen hinta, suurten voimantuotantoyksiköiden tilat, ympäröivät markkinat ja hintatasot sekä päästöoikeuden hinta. Sähköenergian hinta on siis hyvin riippuvainen monesta tekijästä, josta sähkön sisäänostohinta on vain osa pidempää ketjua. Monen asian vaikutus sähköenergianhintaan selittää osittain ehkä myös energian hintaeroja eri sähköntarjoajien välillä sekä hintojen noususuhdannetta, mutta myös yllättävienkin tarjouksien mahdollisuutta. Juuri tästä syystä aktiivinen kilpailutus sähköenergian osalta on järkevää, jotta voi pysyä hintakehityksessä mukana ja samalla tasapainottaa omaa taloudenhallintaa sähköenergian kulutuksen osalta. Hinnanvaihtelujen vuoksi voi olla hyvinkin todennäköistä, että viime vuonna sopimasi edukas sähköenergiasopimus onkin tänä vuonna jo kallis, jonka vuoksi kannattaa pohtia tarkoin muun muassa määräaikaisia sopimuksia, joista ei välttämättä koidu etuja.

Kuinka voin säästää vähentämällä sähkönkulutustani?

Omaa sähköenergian kulutusta vähentämällä voi säästää vuositasolla huimiakin summia. Pimeässä istumisen sijasta on kuitenkin järkevämpää tutkia enemmän omien sähkölaitteiden energiatehokkuutta sekä mahdollisesti karsia turhat laitteet. Akkukäyttöisten laitteiden suosiminen voi olla myös hyvä vaihtoehto, ettei laitteet ole kiinteästi kiinni sähköverkossa koko ajan. Yksi vaihtoehto voi olla jopa hankkia omavaraiseen sähköntuotantoon mahdollistavia laitteita, kuten aurinkopaneeleita, joiden tuottama sähkö ei ole linkitetty sähköverkkoon ja joista ei näin ollen tarvitse maksaa sähköenergiamaksuja tai sen siirtoon meneviä kilowattitunti kustannuksia. Tällöin myös kulutettuun määrään perustuva sähkövero jää myös pois. Näin ääripäiseen ratkaisuun ei kuitenkaan ihan jokainen kotitalous päädy, mutta jo ihan kerrostaloasukkaallekin sähköenergian hintojen vertailu voi suoda vuositasolla monien kymmenien eurojen säästöt, varsinkin jos sähköenergiaan liittyvät perusmaksut on osattu ottaa sopimusta tehdessä huomioon. Sähkölämmitys on varmasti suurin energiasyöppö Suomen ilmastossa talvisin ja jos näistä kustannuksista haluaa säästää, olisi hyvä miettiä energiatehokkaampia tapoja lämmitykseen, mm. maalämpö tai muut energiatehokkaammat ratkaissut, joita nykyään on paljon tarjolla.

Mikä on määräaikainen sähkösopimus?

Jos otettu sähköenergiasopimus on toistaiseksi voimassa oleva, sen irtisanomisaika on yleisesti 14 vuorokautta. Mutta jos kyseessä on määräaikainen energiasopimus, päättyy se vasta sopimuksessa kirjattuun määräaikaan mennessä. Ainoa seikka, joka vaikuttaa määräaikaisen sähkösopimuksen keskyttämiseen on muutto, jolloin asukas voi irtisanoa sopimuksen ilman sanktioita. Määräaikainen sähkösopimus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että sähköt katkeaisivat määräpäivän umpeuduttua, vaan määräaikainen sopimus jatkuu määräpäivän jälkeen toistaiseksi voimassa olevana, jonka aikana sopimus on taas mahdollista kilpailuttaa ja vaihtaa kahden viikon irtisanomisajalla. Syy, miksi määräaikaisen sähkösopimuksen valitseminen on ehkä houkuttelevaa on se, että tällaisessa sopimuksessa sähkön hintaa ei voida muuttaa kesken sopimuskauden. Tähän ei kuitenkaan lasketa muuttuvia veroja tai muita muuttuvia julkisia maksuja, jotka eivät ole sähköenergiantarjoajan tai sähköverkkoyhtiön itsensä määrittelemiä. Toistaiseksi voimassa olevan sähkösopimuksen hintoja taas voidaan muuttaa, kunhan ne noudattavat sähkömarkkinalakia ja annettuja sopimusehtoja. Määräaikainen sähkösopimus tarjoaa siis turvallisuutta sähköenergian kuluttajalle joksikin aikaa ja voi edesauttaa muodostamaan säännöllisen tavan kilpailuttaa sähköenergian hinnat.

Halvin sähkö?

Yhtä vastausta siihen, mikä on halvinta sähköä ei varmasti ole olemassa, koska sähköenergian kuluttajilla on hyvin erilaisia tarpeita ja kulutusmääriä. Toki karkeasti katsottuna asumisessa halvimmilla sähkölaskuilla pääsee asuessa osakkeessa, kun taas omakotitaloasujalla kulutus voi olla jopa nelisenkertainen ellei enemmänkin vuositasolla. Eroina näissä asumismuodoissa sähkön kannalta on se, että omakotitaloasujalla on enemmän mahdollisuuksia päästä käsiksi omavaraiseen sähkön tuotantoon lisäämällä muun muassa aurinkopaneeleita kotiinsa, kun taas kerrostaloasujalle tällaisesta investoinnista ei olisi mitään hyötyä, eikä se käytännössä olisi edes mahdollista toteuttaa. Halvemman sähkön metsästys on silti hyvä asia molempien kannalta, mutta hyödyt ovat hyvin erilaisella tasolla vuosimääräisesti. Sähköenergian hinnassa tulee myös huomioida se, että hinta koostuu monesta eri osasta, joka voi saman sähköenergian tuottajan tarjoamana vaihdella tietyn ajanjakson sisällä ylös ja alas. Tästä syystä, vaikka mainostettaisiin halpaa sähköenergiaa tänään, se voi olla puolen vuoden tai vuoden päästä jo kallista, joka siirtääkin vastuuta halvan sähkön saamisesta kotitalouteen sähköenergian kuluttajalle itselleen.

Pidemmässä juoksussa varmasti halvimmaksi tulee sellainen sähkö, joka on omavaraisesti tuotettua, sen sijaan, että maksaisi siirrosta ja energiasta perusmaksuineen sähköverkkoyhtiölle ja sähköenergian tarjoajalle. Vaikka kertainvestointi tällaiseen energiamuotoon on kallista, nykyään on mahdollista päästä näihin järjestelmiin käsiksi jo ihan kohtuullisilla kuukausihinnoilla, jotka voivat pitkässä juoksussa tulla jopa edullisemmaksi kuin tällä hetkellä kuukausitasolla maksettu sähkö, jos verrataan vuosittaista lainanhoitosummaa sähköverkosta tuleviin kustannuksiin. Toki täysin irti sähköverkosta pääsemiseksi tarvitsee hankkia sähköenergian varaamiseen laitteistoa, joka ei ehkä ole ihan ensimmäinen askel, jos tavoittelee halpaa sähköä. Ylituotettua sähköä voi myös myydä sähköverkkoon, joka voi olla hyvä vaihtoehto taistelussa vastaan sähköverkossa pysymisen edellyttäviä perusmaksuja, mutta rikkaaksi tällaisella myynnillä ei pääse. Loppupeleissä taloudellisemmaksi tulee keskittyä tuottamaan omaan käyttöön tarvittava määrä sähköenergiaa, jolloin tarvikkeisiin investoitu summa maksaa itsensä nopeammalla aikavälillä takaisin mahdollistaen halvan sähköntuotannon. Kerrostaloasukkaille taas sopimuksien kilpailutus ja ekologisempien sähköenergian tuottotapojen tukeminen on tärkeitä askeleita kohti halvempia sähkölaskuja, mutta vaativat säännöllisyyttä ja aktiivisuutta.

Sähkön hintavertailu on helppoa netissä

Nykyaikana sähköenergian hintavertailu netissä on tehty kuluttajalle erittäin helpoksi. Tietoa on saatavilla laajasti ja internetissä on tarjolla monenlaisia sähkön kilpailutukseen tehtyjä palvelusivustoja, joissa sähköenergian tarjoajat esittelevät yritystään, hintojaan ja sopimuksiaan. Hintavertailu on valmiiksi tehty kohdentamaan haettu vertailutaulukko vastaamaan energiankuluttajan asumismuotoa, energiankulutuksen vuosittaista määrää sekä haluttua energiantuotantotapaa, jolloin kilpailuttajan ei tarvitse kahlata todella laajassa sähkösopimusviidakossa ilman opastusta. Hintavertailusivustot myös laskevat edullisimman tarjouksen kuluttajalle itsekseen, mutta annettuja tuloksia voi myös tarkastella laajemmin. Vertailuun käytettäviä termejä on avattu hyvin infosivujen ja lisätietopalkkien avulla, joka helpottaa kilpailuttajaa ymmärtämään, mitkä tiedot tai arvot ovat tärkeitä sähkön hintavertailun onnistumiseksi hyödyttävästi. Sähköverkkoyhtiöiden sivuilta löytyy myös paljon infoa ja tietoa erilaisista sopimuksista, jos kilpailuttaja ei jostain syystä halua vaihtaa sähköenergiantuottajaa, mutta haluaa vaihtaa esimerkiksi sähköenergian tuottotapaa tai neuvotella nykyisistä sopimusehdoistaan. Sähköenergian tarjoajat myös kampanjoivat ajoittain näkyvästi katukuvassa tai käyttävät markkinoinnin tukena puhelinpalvelua, jolla myös he, jotka eivät oma-aloitteisesti lähde vertailuun voisivat kuitenkin hyötyä eduista estottomammin.

Mitä on vihreä sähkö?

Kun puhutaan vihreästä sähköstä, ns. ekosähköstä, tarkoitetaan sähköenergiaa, joka on tuotettu uusiutuvista, ekologisista ja ympäristöystävällisistä lähteistä, kuten tuuli tai vesivoima. Vihreäksi sähköksi ei lasketa fossiilisia polttoaineita tai muita vastaavia uusiutumattomia energialähteitä. Vihreän sähkön kysyntä ja tarjonta on kasvanut viime vuosina, johtuen varmastikin laajan tiedon jakamisesta liittyen ympäristöystävällisempiin energiamuotoihin ja sitä kautta kestävään kehitykseen. Ilmastonmuutoksen ehkäiseminen on varmasti yksi suurimmista syistä vihreän sähköenergian kehittymiseen, koska hiilidioksidivapaat ja hiilineutraalit tuotantotavat voivat vaikuttaa siihen merkittävästi. Vihreään sähköön siirtyminen on pitkässä juoksussa miltei väistämätöntä, koska jossain vaiheessa uusiutumattomat energianlähteet hupenevat ja tilalle on keksittävä uusia, kestävämpiä ratkaisuja. Vihreä sähkö vaikuttaa siis ympäristön hyvinvointiin, mutta siihen siirtymällä voidaan vähentää ja jopa estää niitä yhteisöjä, jotka voisivat joutua luonnonvarojen hiipuessa ongelmiin. Vihreä, eli uusiutuva energia on energiaa joka syntyy kuormittamatta luontoa ja ovat oikein käytettyinä ehtymättömiä. Myös vihersähkön tuotantotavat ovat uusiutumattomien energiamuotojen tuotantotapoihin nähden puhtaampia, joka vähentää tuotantoon liittyvien järjestelmien haitallista vaikutusta ympäristöön.

Miten sähkönhinta on kehittynyt?

Siitä, kun sähkönjakelu saavutti Suomessa syrjäisimmätkin kolkat 1970-luvulla, on sähkön hinta kehittynyt paljon. Syynä on ollut suurentunut energian tarve, joka juontaa juurensa tekniseen ja tuotannolliseen kehitykseen, jossa mm. ennen mekaanisesti tehtyä työtä on korvattu laitteilla. Sähkön hintakehitykseen on myöhemmin vaikuttanut kuitenkin tarve löytää uusiutumattomille energiamuodoille uusia ekologisempia ja kestävämpiä ratkaisuja, joihin on viime vuosina investoitu suuria summia. Hintakehitys on tästä syystä ollut nousussa jo pitkän ajan, mutta sähkön hinta on tälläkin välillä vaihdellut eri sähköenergian tarjoajien välillä ja erilaisissa sähkösopimuksissa, joten mitään selkeää ylöspäin osoittavaa nuolta ei ole nähtävissä. Sähkön hintakehityksessä onkin nyt enemmän kyse tasapainon löytämisestä entisen tuotantotavan muutoksen sekä suuren energiantarpeen välillä, jonka välimaastossa investoinnit ja kuluttajien hinnat voivat hetkellisesti nousta. On kuitenkin huomattava, että vaikuttamista sähkön hintakehitykseen pidetään tärkeänä myös kuluttajien osalta ja sen vuoksi tarjolla on paljon erilaisia tapoja aktivoitua tässä energiamuotojen muutoksessa. Omavarainen sähköntuotanto, kilpailutus ja omat kulutustottumukset ovat tässä avainasemassa.