Näin parannat luottokelpoisuuttasi

Luottokelpoisuudella tarkoitetaan sitä, kuinka luotettava takaisinmaksaja lainan- tai luotonhakija on rahoittajan silmissä. Rahoittaja arvioi aina lainan myöntämistä riskin kautta. Jos lainanantaja arvioi, että on olemassa riski, että lainaa ei makseta takaisin, voivat lainan ehdot olla tiukat. Yleensä rahoittajat ovat valmiita ottamaan jonkin verran riskiä, mutta nyrkkisääntönä korkeamman riskin ottamisen vastineeksi rahoittaja haluaa korkeampaa tuottoa eli korkeamman koron. Luottokelpoisuus on siis tärkeä mittari rahoittajalle riskin arvioimiseen. Luottokelpoisuuteen vaikuttavat monet asiat, joita käymme tässä tekstissä tarkemmin läpi. On mahdollista parantaa huomattavastikin omaa luottokelpoisuuttaan käymällä läpi kaikki tekijät, jotka vaikuttavat siihen. Nämä tekijät on järkevää käydä oman talouden osalta läpi jo ennen kuin lähettää hakemuksen lainasta.

Luottokelpoisuus rahoittajan näkökulmasta

On olemassa useita erilaisia yrityksiä, jotka myöntävät luottoja. Näitä ovat esimerkiksi erilaiset pankit ja rahoituslaitokset sekä vertaislainoja tarjoavat yritykset. Jokainen näistä yrityksistä arvioi asiakkaan luottokelpoisuuden omalla tavallaan. Minimivaatimuksia ovat tavallisesti täysi-ikäisyys sekä puhtaat luottotiedot. Lainavaatimukset kuitenkin voivat vaihdella suurestikin riippuen lainantarjoasta, sillä suhtautuminen riskiin vaihtelee toimijasta toiseen. Toinen yritys saattaa hakea kovempaa tuottoa ja siksi haluaakin asiakkaakseen korkeamman riskin lainanhakijoita. Toiset yritykset taas myöntävät matalampaa korkoa, mutta haluavat asiakkaakseen paremman luottokelpoisuuden eli matalamman riskin asiakkaita. Tästä syystä lainanhakijan kannattaa vertailla useampia eri yrityksiä ja olla lannistumatta, vaikka joku yritys ei myöntäisikään omaan tilanteeseen lainaa. Omaa luottokelpoisuutta kehittämällä voi varmistaa itselleen parhaan lainatarjouksen.

Luottokelpoisuuteen eniten vaikuttavat tekijät

Luottokelpoisuuteen vaikuttavat asiat ovat hyvinkin vakiomuotoiset. Tärkeimpänä on oma luottohistoria. Hyvin harvat toimijat myöntävät lainaa hakijalle, joka ei ole huolehtinut aiemmista veloistaan asianmukaisesti. Maksuhäiriömerkintä usein pysäyttää lainan hakemisen siihen paikkaan, joten tärkein luottokelpoisuuteen vaikuttava asia on huolehtia olemassa olevista maksuista. Toinen luottokelpoisuuteen vaikuttava iso tekijä ovat säännölliset tulot. Lainaa hakiessa helpottaa merkittävästi, jos pystyy näyttämään, että lainan takaisinmaksuajan talouden tulopuoli on säännöllistä. Kolmas merkittävä tekijä on tulojen ja menojen tasapaino. Säännölliset tulot ovat tärkeä asia, mutta tulojen pitää riittää kattamaan henkilökohtaiseen talouteen liittyvät menot. Harvemmat rahoittajat lähtevät lainaamaan euroakaan sellaisessa tilanteessa, jossa talouden pakolliset kuukausittaiset menot ylittävät säännölliset tulot.

Muut luottokelpoisuuteen liittyvät tekijät

Peruslähtökohdat luottokelpoisuudelle lueteltiin yllä. Kun nämä perusasiat ovat kunnossa, on ylipäätään luottokelpoinen. Joku voi kuitenkin olla luottokelpoisempi kuin toinen, ja siihen vaikuttavat muutkin tekijät. Rahoittajaa kiinnostaa muun muassa olemassa olevien ja menneiden luottojen määrä, niiden korot ja lyhennystahti. Nämä voivat vaikuttaa merkittävästi hakijan taloudelliseen tilanteeseen, sillä esimerkiksi päättyvä lainanmaksu vapauttaa joka kuukausi lisää rahaa hakijan käyttöön. Rahoittaja myös vertaa olemassa olevien luottojen määrää hakijan omaisuuteen. Tämä vaikuttaa merkittävästi rahoittajan riskiin tilanteessa, jossa hakija ei kykenekään maksamaan lainojaan pois. Silloin viimeisenä vaihtoehtona rahoittaja voi hakea ulosottoa ja korvata omia menetettyjä rahojaan hakijan omaisuutta myymällä. Mitä enemmän omaisuutta suhteessa lainoihin on, sitä pienempi on rahoittajan riski.

Vakuudet, takaukset ja rinnakkaishakijat

Jos oma tilanne on heikko tai sitä haluaa rahoittajan silmissä parantaa nopeasti, on käytettävissä kolme vaihtoehtoa. Vakuuden antaminen tarkoittaa sitä, että lainanhakija antaa jotain omaisuuttaan pantiksi lainan maksamista varten. Jos lainan takaisinmaksusta ei suoriudu, voi rahoittaja lunastaa kyseisen vakuuden yksinkertaisemmin kuin tilanteessa, jossa lainassa ei ole erikseen nimettyä vakuutta. Tämä pienentää lainan riskiä ja nostaa hakijan luottokelpoisuutta. Toinen vaihtoehto on käyttää takaajaa, joka muistuttaa hieman vakuutta, mutta siinä toinen henkilö lupaa hoitaa lainan hakijan sijasta, mikäli hakija itse ei siitä suoriudu. Kolmas vaihtoehto on ottaa lainalle rinnakkaishakija, jolloin lainaa hakee yhden henkilön sijasta kaksi ihmistä. He ovat rahoittajan näkökulmasta täysin samassa asemassa lainan takaisinmaksun suhteen.

Kuka päättää luottokelpoisuudesta?

Käytännössä päätös henkilön luottokelpoisuudesta on aina sidottu tiettyyn lainaan. Henkilö ei ole siis lähtökohtaisesti yleisesti luottokelpoinen tai ”luottokelvoton”, vaan jokainen rahoittaja päättää lainakohtaisesti, onko henkilö heidän parametriensa mukaisesti kelpoinen saamaan lainaa vai ei. Tämän takia toinen rahoittaja voi suostua antamaan juuri sellaisen lainan, josta toinen jo kieltäytyi. Tietyt asiat, kuten luottotietorekisteri ja siihen liittyvät merkinnät, ovat kuitenkin yleisesti päteviä ja tiettyjen, nimettyjen tahojen ylläpitämiä. Suomessa luottotietorekistereitä ylläpitävät Suomen Asiakastieto oy ja Bisnode Finland oy. Maksuhäiriömerkinnät ovat näissä rekistereissä ylhäällä, ja ne menevät sitä kautta jokaiselle rahoittajalle tietoon, mikäli lainaa lähtee hakemaan. Nykyään Suomessa on myös käytössä tulorekisteri, jonka kautta rahoittajat saavat tietoon henkilön tulot ja verotiedot käytännössä reaaliajassa.

Tärkeimmät toimenpiteet luottokelpoisuuden parantamisessa

Luottokelpoisuuden parantaminen tulisi aloittaa jo silloin, kun lainalle ei ole tarvetta. Hyvä tapa aloittaa luottokelpoisuuden kehittäminen on tarkistaa omat luottotiedot Suomen Asiakastiedon ja Bisnode Finlandin kautta. Tällöin voi varmistaa tärkeimmän perusasian eli sen, että yksikään maksu ei ole myöhässä ja omat luottotiedot ovat kunnossa. Mikäli jotain ikävää löytyy, on hyvä laatia suunnitelma asian korjaamiseksi mahdollisimman nopeasti. Luottotietomerkinnät rajoittavat monia asioita lainan hakemisen lisäksi, joten niistä on hyvä hankkiutua nopeasti eroon. Tämän jälkeen helpoin tapa parantaa luottokelpoisuuttaan on panostaa säännöllisten tulojen parantamiseen ja menojen pienentämiseen. Tulot ja menot voi esimerkiksi kirjata taulukkoon ja miettiä, mitä voisi karsia tai miten voisi kasvattaa säännöllisiä tulojaan esimerkiksi tekemällä sivutöitä.

Mikäli omassa taloudessa on jo lainoja, niiden takaisinmaksuun kannattaa panostaa. Rahoittajat yleensä katsovat erittäin hyvällä tilannetta, jossa lainat on kyennyt lyhentämään suunniteltua nopeammin. Tämä myös säästää rahaa koroissa ja vapauttaa rahaa arkeen, kun laina on maksettu pois. Mikäli lainoja ja luottoja ei ole, kannattaa pyrkiä säästämään edes vähän kuukausittain. Kuten yllä mainittiin, mitä enemmän omaisuutta on, sitä luottokelpoisemmaksi rahoittajat hakijan arvioivat. Muutama kymppikin kuukaudessa kertaantuu ajan myötä hyväksi puskuriksi, ja säästöt vähentävät lainan tarvetta. Kannattaa myös etukäteen kartoittaa oma talous ja miettiä, löytyykö sopivia vakuuksia, takaajia tai rinnakkaishakijoita, jos lainan tarve iskee yllättäen ja jo ennen kuin oma luottokelpoisuus on parhaimmillaan.

Vastaa