Lainaa eläkeläiselle – kuinka hakea paras laina sinun tarpeisiisi

Tarve rahoitukselle ei katso ikää ja eläkkeellä olevat henkilöt voivat hakea lainaa yhtä lailla kuin työssäkäyvät henkilöt. Eläkeläisenä lainan hakeminen voi tuntua hankalalta, mutta ei loppujen lopuksi eroa juurikaan lainan hakemisesta palkkatyössä. Myöskään pankit eivät kohtele lainanhakijoita eri tavalla iän perusteella, vaan lainapäätöstä tehdessä eläkeläisiä arvioidaan samoin perustein, kuin nuorempiakin hakijoita. Vaikka pankeilla ei olekaan lainojen myöntämiseen varsinaista yläikärajaa, lainaa eläkeläiselle ei voida välttämättä myöntää yhtä pitkällä maksuajalla, kuin nuoremmalle hakijalle. Lainapäätöstä tehdessä pankit arvioivat sekä lainanhakijan luottotietoja, maksukykyä että aiempaa maksukäyttäytymistä. Maksuhäiriömerkinnät tai aikaisemmat ongelmat lainanmaksussa voivat olla esteenä lainan myöntämiselle. Eläkeläiset voivat hakea lainaa joko vierailemalla pankkikonttorissa tai täyttämällä lainahakemuksen verkkopankissaan.

Maksukyvyn tarkastelu eläkkeellä

Lainan hakeminen eläkeläisenä on helppoa, mutta ennen hakemista kannattaa aina ensin kartoittaa oman taloudellinen tilanne. Oman talouden ja maksukyvyn tarkastelu sekä takaisinmaksuerän suuruuden selvittäminen ennen lainan hakemista ovat hyviä keinoja miettiä lainan ottamisen kannattavuutta. Oman maksukyvyn voi laskea miinustamalla eläketuloista kaikki omat kiinteät ja vaihtelevat menot, jolloin olet selvillä kuinka paljon rahaa jäisi lainan kuukausilyhennykseen. Eläketulo on rahoittajien silmissä varmaa ja vakaata tulovirtaa, joten mikäli menot eivät ole liian isot, eikä eläkeläisellä ole muita isoja lainoja tai luottoja, on yleensä maksukyky eläkkeellä kunnossa. Eläkeläisen on myös varauduttava tulevaan ja mahdolliseen korkojen nousuun, jotta maksukyky säilyy riittävän hyvänä. Näin voi tehdä esimerkiksi säästämällä lainanmaksun ohella.

Omaisuus käyttöön käänteisellä asuntolainalla

Moni eläkeläinen viettää eläkepäiviään omistusasunnossaan, ja suurin osa omaisuudesta voi olla kiinnitettynä omaan kotiin tai kesämökkiin. Arjessa voi kuitenkin tulla muita, odottamattomiakin menoja, joihin pankkitilillä ei ole riittävästi rahaa. Asunnossa kiinni olevan omaisuuden vapauttaminen käyttöön onnistuu panttaamalla joko koko asunto tai osa siitä pankille lainan vakuudeksi. Tätä vakuutta vastaan pankki myöntää lainaa. Usein lainapääomaa ei laina-aikana lyhennetä ollenkaan, vaan lainasta maksetaan ainoastaan korkoa. Kun laina-aika päättyy, velka voidaan maksaa takaisin asunnosta saatavista myyntituloista. Käänteistä asuntolainaa voi maksaa myös tavallisesti useassa erässä vuoden aikana, ja näin toimitaan aina, jos kyseessä on suurempi laina. Käänteistä asuntolainaa pankit myöntävät lähinnä kasvukeskuksissa sijaitseviin asuntoihin, joiden realisoitavuus on helppoa.

Eläkeläinen – hyvät puolet hakijana

Eläkeläisillä on monia puoltavia tekijöitä lainansaantiin liittyen. Eläkeiän saavuttaneet ihmiset ovat usein jo maksaneet aiemmat suuret lainansa, kuten asuntolainan pois kokonaan ja asuvat näin velattomasti. Heillä ei myöskään enää ole huollettavia lapsia kotona, joten rahaa jää enemmän käyttöön lainanlyhennystä ja muita menoja varten. Elämä on myös yleensä vakiintunutta, sillä muutoksia työllisyystilanteessa, ja sen kautta vaikutusta maksukykyyn ei tarvitse pelätä. Yllättävien menojen ilmaantuminen on myös epätodennäköisempää, joten eläkeläisten taloudellisen tilanteen voidaan olettaa olevan vakaa. Eläkkeellä olevilla tulovirta on tasaista, sillä eläke ei yleensä vaihtele kuukausittain tai riipu tehdyn työn määrästä, lisistä tai päivärahoista. Tämä helpottaa rahoituslaitosten riskiä tulojen arvioinnin osalta.

Eläkeläinen -haasteet hakemisessa

Iäkkäämmällä hakijalla on myös muutamia haasteita lainan hakemisessa. Eläkeläisten riski sairastua ja altistua tahottomille tapaturmille esimerkiksi heikentyneen tasapainon ja haurastuneen luuston vuoksi on yleensä työikäistä ihmistä suurempi. Riski joutua sairaalaan pitkäksi ajaksi saattaa vaikuttaa negatiivisesti lainan maksuun, sillä sairaala- ja lääkekulut voivat olla suuret. Elinvuosien ja näin myös lainan takaisinmaksuvuosien määrä on eläkeläisillä pienempi kuin työssäkäyvällä, joten eläkeläiselle tärkeintä on valita sopivan kokoinen laina, sopivan suuruisissa maksuerissä. Laina-ajassa täytyy myös olla realistinen ja ottaa huomioon, että oma terveydentila voi muuttua nopeastikin. Viimeinen riski rahoittajan näkökulmasta liittyy omaisuuteen, joka on mahdollisesti lainan vakuutena, sillä sen kunnossapito ja arvon ylläpito saattaa olla haastavaa iäkkäämmille ihmisille.

Vanhan ja uuden lainan yhdistäminen yhdistelmälainaksi

Ei ole päivän selvää, että kaikilla eläkeläisillä olisi ylimääräistä rahaa tai omistusasuntoa, jonka voisi laittaa uuden lainan vakuudeksi. Voi olla, että tulojen pienentyessä omaa elintasoa ei ole laskettu ja näin on ajauduttu ottamaan vakuudettomia lainoja. Jos sinun kohdallasi tilanne on se, että sinulla on entuudestaan maksamatonta lainaa tai lainoja, voi yhdistelylainasta löytyä sinulle sopiva ratkaisu. Yhdistelylainalla tarkoitetaan, että pankista haetaan laina vanhojen lainojen poismaksua varten, jonka jälkeen jäljelle jää yksi laina maksettavaksi. Erillisten lainojen kustannukset ovat monesti yhteenlaskettuna korkeammat kuin yhden lainan lainanhoitokulut, jonka vuoksi säästät todennäköisesti huomattavan summan lainakustannuksissa. Eläkeläisenä lainaa ottaessa tärkeää on kuitenkin muistaa ottaa laina, jossa takaisinmaksuaika on realistinen omaan tilanteeseen peilaten.

Kuinka lainaa voi hakea ja vertailla?

Lainan hakeminen saattaa tuntua hankalalta, jos sähköisten palveluiden käyttö ei ole kovin tuttua. Suurin osa pankeista ja muista rahoituslaitoksista kuitenkin ottaa hakemukset vastaan verkkopalvelunsa kautta. Toinen vaihtoehto on varata fyysinen tapaaminen konttoriin, jota tarjoavat ainakin yleensä perinteiset pankit. Kun teet hakemuksen verkossa tai puhelimessa, pankki saa samalla kaikki tarpeelliset taustatiedot lainapäätöstä varten, joten hakijalle voidaan antaa vastaus yleensä melko nopeasti. Ennen hakemusta kannattaa selvittää esimerkiksi omalta tiliotteelta tarkasti omat nettotulot ja menot, sillä ne kysytään hakemuksessa. Lisäksi pankki tai rahoituslaitos saattaa vaatia todisteen tuloista, esimerkiksi uusimman eläkepäätöksen, joten se kannattaa myös ottaa mukaan tapaamiseen tai lähettää lainanmyöntäjälle sähköisessä muodossa.

Ennen lainan hakemista on syytä aloittaa vertailemalla pankkien ja rahoitusyhtiöiden tarjoamia lainoja ja niiden ehtoja. Eläkeläiselle tärkeintä on valita itselleen sopivan kokoinen laina sopivalla takaisinmaksuajalla. Myös kuukausittaisissa kuluissa saattaa olla suuria eroja esimerkiksi tilinhoitomaksujen ja todellisen vuosikoron osalta. Ennen päätöstä lainaa voikin hakea muutamasta eri paikasta ja vertailla tarjouksia. Korkotasoon vaikuttaa yleensä se, voidaanko lainassa käyttää vakuutta, kuten omistusasuntoa tai sijoituksia. Vakuudellisissa lainoissa korko ja kuukausimaksut ovat yleensä edullisempia kuin vakuudettomissa lainoissa. Vakuudettomien lainojen saanti on taas yleensä hieman vaivattomampaa, sillä silloin omaisuutta ei pantata vakuudeksi, joka helpottaa ja nopeuttaa prosessia. Jos laina-aika on lyhyt, voi olla helpompaa hakijalle ottaa hieman kalliimpi, mutta vakuudeton laina.

Vastaa